Alle innlegg av

BetaLab

BetaLab

Lærere er nysgjerrige på virtual reality, dataspill, programmering og skaperverksteder

Lurer du på hvordan du kommer i gang med programmering i ulike skolefag og hvor du finner eksempler på hvordan teknologi kan brukes i dine fag? Da er du ikke alene! Vi i BetaLab deltok på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL)  i Trondheim forrige uke, og dette var det vi fikk flest spørsmål om.

NKUL er Norges største møteplass for bruk av IKT i undervisning. Målgrupper for konferansen er lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig – det er rett og slett et møtested for alle som opptatt av skole og IKT. Konferansen er en viktig arena for oss i BetaLab, vi reiser dit for å hente impulser, vise fram eksempler på teknologi i skolefag, møte kjente fjes, og knytte nye kontakter. I dette innlegget har vi oppsummert våre hovedinntrykk fra tre hektiske, lærerike og morsomme dager i Trøndelag.

Vi tok turen over Dovre med nesten alt vi har av utstyr i laben vår, og rigget opp tre ulike rom på konferansen:

  1. Et skaperrom med programmering, 3D-printing, robotbygging og andre skaperaktiviteter.
  2. Et spillrom med ulike dataspill (på nettbrett og datamaskin) som er i bruk i klasserom.
  3. Et VR-rom med Google Earth, virtuell tegning og maling, og ulike spill og opplevelser.

I denne padleten finner du informasjon om det vi presenterte på NKUL >>

 

Lærere på konferansen prøver programmering i praksis

Lærere er positive og interesserte

Til sammen hadde våre sesjoner (foredrag, verksteder og drop-in på laben) 950 påmeldte deltakere. Det tyder på at interessen er stor for det vi driver med. I de åpne drop-in-sesjonene møtte vi mange lærere som gjør spennende ting på egen skole, og som ønsker å bruke teknologi på en måte som gjør undervisningen mer fremtidsrettet og relevant for elevene. Samtidig peker de på en del utfordringer knyttet til utstyr, tilgjengelige ressurser og kompetanse på bruk i fagene.

 

Enkle eksempler på programmering og skaperverksted fenger

Mange er opptatt av at programmering skal inn i grunnopplæringen som del av fagfornyelsen og hvordan skolen best kan forberede seg til dette. Det er (forståelig nok) en bekymring for hvorvidt skolen har den nødvendige kompetansen til å sette i gang med programmering i ulike fag. I skaperrommet fokuserte vi derfor på relativt enkle eksempler der programmering kan kobles på faglige aktiviteter for ulike trinn. Nytt av året var en del eksempler på e-tekstil, der vi kobler programmerbar elektronikk til kunst og håndverk ved å sy strømførende kretser inn i plagg og vesker. I tillegg er det fortsatt stor interesse for å knytte 3D-modellering og 3D-printing til faglige aktiviteter i for eksempel matematikk, kunst- og håndverk og samfunnsfag.

Senket terskel for å komme i gang med dataspill

Mange lærere har etter hvert blitt nysgjerrige på hvordan dataspill, særlig de kommersielle spillene, kan brukes til å styrke læring. Men mange støter på praktiske eller økonomiske hindringer dersom de ønsker å bruke spillene vi pleier å anbefale. Derfor satte vi i samarbeid med spillpedagog Tobias Staaby fra Nordahl Grieg videregående skole opp et eget verksted hvor det ble jobbet med praktisk utprøving av spill som fungerer i alle nettlesere, gratis spill, og spill som kan spilles med kun én kopi på projektor.

Flere lærere etterlyser også gode spillressurser og eksempler på bruk av spill for barne- og mellomtrinn, så dette er et tema vi kommer til å jobbe mer med framover.

Se lærer Tobias Staaby sine 10 tips om spill i skolen, dette kan være et godt sted å starte for deg som vil vite mer >>

Virtual Reality er fortsatt nytt for mange

Interessen for Virtual Reality i klasserommet er stor på NKUL. Det var en jevn strøm av nysgjerrige som fikk prøve VR-opplevelser hos BetaLab, og lærer Adrian Talleraas hadde fulltegnede verksteder i samarbeid med Statped om bruk av billige VR-briller i papp.

Vi på BetaLab er av den oppfatning at teknologi for VR og AR (Augmented Reality) ikke er helt moden for skolebruk, siden det er mange utfordringer knyttet til pris og kvalitet. Men det betyr ikke at vi skal la være å leke med teknologien! Å få refleksjoner og erfaringer fra klasserommet er viktige steg på veien mot at disse teknologiene kan integreres tettere i læringsarbeid på sikt.

Foreløpig er nok billig “papp-VR” det mest realistiske alternativet for skole. På iktipraksis.no finnes eksempler fra lærere som har prøvd dette i klasserommet.

Takk for i år, NKUL

Vi hadde noen tettpakkede og spennende dager på NKUL, og møtte masse positive og engasjerte lærere. Det er alltid motiverende å høre om alle prosjektene, oppleggene, planene og ambisjonene som finnes i Skole-Norge, så for oss er det et av årets høydepunkt å få med seg disse maidagene i Trondheim. (Se foredraget her >>)

Var du innom oss på NKUL? Del erfaringer og spørsmål i kommentarfeltet, vi vil gjerne høre fra dere!

 

Plante som er koblet til internett og tvitrer når den trenger vann

BetaLab

Udir BetaLab – utprøving og eksperimentering med ny digital teknologi og læring

Hvordan kan vi lære barn og unge å både være bevisste og kritiske teknologibrukere og aktive skapere av og med teknologi? Dette er noe av det vi er opptatt av i den nye laben vår, som har fått navnet Udir BetaLab. 

Dette gjør vi i selve laben

Det fysiske rommet BetaLab er utstyrt med ny teknologi som kan være aktuelt for skole og barnehage. Vi har for eksempel forskjellige mikrokontrollere som kan brukes for å lære programmering og elektronikk. Vi har også 3D-printere, Virtual Reality-utstyr, spillkonsoller og programmerbare roboter som kan brukes i barnehagen.

Men BetaLab er også et utviklingsprosjekt, hvor vi tar med teknologien ut i klasserom, barnehager og lærerutdanninger. Der lar vi lærere, barnehagelærere og lærerutdannere eksprimentere med hvordan de kan bruke teknolgiene knyttet til sine fag og sin undervisning.

Det vi sammen kommer fram til av god praksis og gode eksempler vil vi løfte fram og spre gjennom ulike kanaler; bloggen, fagnotater, veiledningsmateriell, foredrag og workshops. Vi ønsker å skape engasjement, skaperglede og utforskertrang i skole og barnehage!

Programmering og algoritmisk tenkning

For tiden er vi spesielt opptatt av programmering og algoritmisk tenkning. Programmering i skolen handler mye om å la elevene være kreative og skapende med teknologi.

Algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte og kunne foreslå løsninger som kan bruke datamaskiner til å løse (deler av) dem.

Programmering er ofte også en del av det tverrfaglige arbeidet som flere skoler gjør i sine skaperverksted. I et skaperverksted (makerspace) kombineres tradisjonelle håndtverksfag med nye teknologier som 3D-printing, laserkutting, e-tekstiler og programmerbar elektronikk.

Ved å kombinere teknologi, programmering og håndtverk, kan elevene få være utforskende og kreative med teknologi, som i filmen fra skaperverkstedet på Oslo Vitensenter, der elevene bygger og programmerer roboter.

 

Vi kommer til å skrive mer om både programmering, algoritmisk tenkning og skaperverksted i denne bloggen snart. Under finner du en reportasjefilm fra et skaperveksted:

 

Fortell oss om du har gode eksempler på spennende, ny praksis med teknologi i barnehage og skole!

 

Følg oss på Twitter og Instagram: @udirbetalab