Alle innlegg av

admin

Regelverk

Formålet med formålsparagrafen

Bilde gjennom en smijernsport til en skole

«Formålsparagrafen sitter i ryggmargen til lærerne mine!» Dette er et utsagn mange rektorer kommer med når jeg inviterer til diskusjon rundt skolens samfunnsoppdrag. Når jeg da spør om hvordan denne «ryggmargskompetansen» preger planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering er svarene ofte mer uklare.

Les hele saken

IT - tjenester, Vurdering

Nytt system for administrasjon av eksamen og prøver

Hand-som-skriver

Utviklingen av et nytt system for administrasjon av eksamen og prøver er i gang.

Målet med prosjektet er at det nye prøveadministrative systemet skal gi alle i skolesektoren en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver. Vi vil at det nye systemet skal bidra til å fjerne tidstyver fra blant annet 3.500 sensorer som i løpet av en våreksamen skal rette og sette karakterer på 270.000 besvarelser.

Les hele saken