Alle innlegg av

Kjerneelementgruppen for areidslivsfag

Fagfornyelsen

Hele kroppen trengs for å lære

Skjermbilde

I dagens samfunn lever barn i et noe mer distansert forhold til hva de voksne gjør på jobben. For elever flest er det vanskelig å forestille seg hva f.eks en rørlegger egentlig gjør. Det er vanskelig å skjønne hvordan en rørlegger jobber, hvordan et oppdrag planlegges og gjennomføres. Har du som elev ikke noen i nær familie som er rørlegger, er det liten sjanse for at du oppdager faget og mulighetene i det. Elevene påpeker også at å velge yrkesfag, eller velge videregående linje overhodet, er vanskelig fordi de mangler innsikt og erfaring. I arbeidslivsfagets formål skal elevene få kjennskap til fag- og yrkesfagopplæring gjennom erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra forskjellige yrker som produserer tjenester og produkter. Det er stort behov for faglært arbeidskraft fremover og i et samspill mellom skole og lokalsamfunn åpnes dørene for å ta i bruk kompetanse, ressurser og erfaringer som finnes i eget lokalmiljø. Elevene vil se og erfare selv for å finne ut hva som er interessant – hva liker jeg å jobbe med?

 

Les hele saken