Alle innlegg av

Kjerneelementgruppen for matematikk

Fagfornyelsen

Kjerneelementer i matematikk, men hvorfor programmering?

Skjermbilde

Denne høsten legges mye av rammene for framtidas norske skole. Mange er i aktivitet for å definere kjerneelementene i de ulike fagene, og en første versjon av arbeidet er nå offentliggjort på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. For matematikkfaget sin del er det nok mye som er gjenkjennelig, slik det bør være. Matematikken endres ikke dramatisk over noen år. I gruppen som arbeider med matematikk er det likevel enighet om noen grunnleggende endringer av Kunnskapsløftet.

Les hele saken