Alle innlegg av

Kjerneelementgruppen for naturfag

Fagfornyelsen

Oppsummering av naturfag – andre innspillsrunde

Vi har fått 137 innspill og det er flott å se at så mange engasjerer seg. Vi har fått mange gode innspill som vi nå arbeider videre med. Mange er positive til utkastet, men samtidig er det også mange konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.

Generelt kan man si at grunnskolene melder et ønske om å vektlegge det allmenndannende i naturfaget, mens videregående skoler legger større vekt på at naturfag skal forberede elevene til realfaglige programfag. Mange peker på at det er ønskelig med færre kjerneelementer, og en tydeligere tilknytning til naturfaget. Det er kommet inn mange ulike forslag til sammenslåinger og omformuleringer.

Flere viser bekymringer for at for eksempel elektrisitet, bølger, økologi, artslære og seksualitet ser ut til å mangle slik kjerneelementene ser ut nå. Alle disse tilbakemeldingene er lest nøye og er med inn i siste fase av arbeidet med å prioritere innholdet i faget, og i samkjøring med andre fag. Prioritering vil innebære at viktig fagstoff må tas ut. Reduksjon av omfanget etterlyses i flere av tilbakemeldingene, og i noen tilfeller er det også gitt forslag til hva som skal fjernes eller hva som bør inngå i andre fag som for eksempel mat og helse eller samfunnsfag.

Fagfornyelsen

Hvilke elementer filtreres ut av naturfag-trakten?

I kjerneelementgruppa for naturfag diskuteres det med stort engasjement! Alle har mye på hjertet, og medlemmene som er plukket ut brenner tydelig for faget sitt, for pedagogikk og for elevenes aller beste både i dagens og i framtidas skole. Det er en fryd å være med på dette arbeidet nettopp fordi alle har en framoverlent holdning og en tydelig indre «drive» for å bidra til at grunnlaget for de videre læreplanene skal tilpasses elevene og samfunnet de skal leve i. Det mest frydefulle er at alle er positive til hverandres syn og prioriteringer, og er villige til å høre på, og lære av andres kunnskap og erfaringer. Dette betyr at gruppa framstår som inkluderende og med stor takhøyde, noe som i sin tur er betryggende med tanke på det viktige resultatet vi skal ende opp med – Intet mindre enn en fastsettelse av hva som er det viktigste elevene fra 1. til 11. klasse skal mestre innenfor naturfag.

Les hele saken