Alle innlegg av

Linda Sørfjord

udir.no

Fortell oss hva du mener om seksualundervisningen i skolen

Seksualitet, grensesetting og kropp er temaer som dekkes i flere fag, men vi vet lite om hvordan skolene legger opp undervisningen. Hvordan er egentlig kvaliteten på seksualundervisning?

Sammen med Helsedirektoratet skal vi nå kartlegge omfanget og kvaliteten på seksualundervisningen i skolen. Vi skal undersøke:

  • om seksualundervisning oppfyller målene for undervisningen?
  • hva som avgjør om seksualundervisning gjennomføres i tråd med læreplanene, nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten?
  • om lærere og helsepersonell i skolehelsetjenesten har den nødvendige kompetansen?
  • hvilke tiltak som bør iverksettes for å forbedre seksualundervisning?

Hva blir viktig i seksualundervisningen?

Basert på det som kommer frem i kartlegging, skal vi foreslå anbefalinger som kan styrke seksualundervisning i skolen.
Vi har invitert alle grunnskoler i Norge til å delta i undersøkelsen.
Hvis skolen din ikke har mottatt informasjon om undersøkelsen – ta kontakt med Kantar TNS: roar.hind@kantar.com.

Vi er interessert i å høre dine erfaringer fra skolehverdagen!

Fagfornyelsen

Hjelp – nå må vi prioritere

Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene. Les hele saken

Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing! Les hele saken

Regelverk, Vurdering

Går du på videregående skole og har spørsmål om de nye fraværsreglene?

Er du i tvil om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær? Her har vi samlet det viktigste du må vite om de nye reglene.

Du har plikt til å møte opp til alle timer. Har du mer enn 10 prosent fravær, vil du ikke få karakter i faget. Husk at du ikke trenger å dokumentere fraværet før grensen på 10 prosent er nådd.

Les hele saken