Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Har vi prioritert riktig?

I den første innspillsrunden fikk vi i norskgruppa mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på utkastet vårt til nye kjerneelementer i norskfaget. Vi satte utrolig stor pris disse og tok dem med i arbeidet da vi skulle finne ut hvilke elementer vi ville la ligge og hvilke som skulle med videre i prosessen.

I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i norsk 1-planen som gjelder gjennom hele utdanningsløpet. En del av utfordringen er å utvikle kjerneelementer som skal gjelde de ulike klassetrinnene. Det er nemlig slik at noe av det som gjelder for andre årstrinn på barneskolen ikke nødvendigvis passer like bra for vg3. Et eksempel på dette er den grunnleggende lese og skriveopplæringen. Løsningen vil kunne være å lage et nytt kjerneelement eller skrive om teksten noe.

Vi har nå, ved hjelp av dere, laget en ny skisse, hvor vi har valgt hvilke kjerneelementer som skal med videre i arbeidet mot den nye læreplanen. Vi ønsker nå tilbakemeldinger på om dere er enige i prioriteringen vi har gjort. Dette er en viktig jobb og vi håper på like stort engasjement også i denne runden, både fra deg vi har hørt fra tidligere, og deg som ikke delte det du hadde på hjertet sist.

Samtidig er det ikke bare norsk 1 som skal få nye kjerneelementer. Gruppa har i denne omgangen arbeidet parallelt med planer for grunnleggende norsk for språklige minoriteter, norsk for elever med samisk som 1. språk, norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk. Kjerneelementene til disse læreplanene vil vi også veldig gjerne ha tilbakemelding på.

Fagfornyelsen

Hjelp – nå må vi prioritere

bilde_blogg_prioritere

Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene.

Nå har vi kommet videre i arbeidet og trenger hjelp til å prioritere hva som skal være det aller viktigste i fagene. Det vil si selve kjernen i fagene.

Et av målene med å fornye fagene i skolen er at elevene skal lære mer i dybden. For å få til det kan vi ikke fortsette å fylle på innhold i fagene. Mange er enige i at det er på tide å rydde opp i fagene, men hva som skal være det viktigste vil det være uenigheter om.

Nå ønsker vi tilbakemelding på de nye skissene:

• Har faggruppen har kommet fram til en riktig prioritering?
• Hva mener du er de mest sentrale kjerneelementene i faget?
• Hvis du mener at andre kjerneelementer skal inn – hva mener du da skal tas ut?

Les utkast til kjerneelementer i de ulike fagene og gi oss innspill

Frist: Innen 10.november

Det vil også bli mulig å gi oss innspill til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Se presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på.

Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing! Les hele saken