Nytt udir.no

Hvordan funker nye udir.no?

Utdanningsdirektoratets nye nettsider har vært på nett i fire måneder. Vi har tatt et dypdykk i besøksstatistikken for å finne ut hvordan sidene blir brukt i praksis. Hensikten er å finne ut hva som fungerer bra og hva vi bør endre.

Vi jobber hele tiden med å forbedre udir.no gjennom å identifisere behov og mål, utvikle nettsiden, måle hvordan den fungerer og lære av det. Et nettsted er aldri ferdig. Derfor deler vi utviklingsprosessen her på bloggen i håp om å få innspill fra dere som bruker udir.no i arbeidshverdagen.

Forsiden

Den nye forsiden ser ut til å fungere godt. Udir.no skal hjelpe dere som jobber i skole- og barnehagesektoren med å løse oppgavene deres. Forsiden har derfor seks bokser med de viktigste inngangene i tillegg til menyen i toppen. Det ligger en lang prosess og streng prioritering bak valget av disse inngangene. Det er derfor gledelig å se at de blir mye brukt. På bildet under ser du et varmekart som viser klikk på forsiden. Rødt viser flest klikk, deretter gult, grønt og blått.

Varmekart som med fargene rødt, gult, grønt og blått viser hvor folk klikker på forsiden

Det går raskere å finne fram på den nye forsiden enn på den gamle. Folk bruker 20 prosent kortere tid på forsiden nå, og det er færre som avslutter besøket på forsiden uten å gå videre.

Læreplaner

Læreplaner er svært populært innhold på udir.no. Vi har over 400 læreplaner og det er derfor viktig å legge til rette for at alle raskt finner akkurat den læreplanen de er ute etter. Siden som heter Finn læreplan ser ut til å fungere godt til denne oppgaven. De fleste kommer til «Finn læreplan» ved hjelp av ett klikk fra forsiden. Deretter fordeler besøkene seg utover de ulike læreplansidene og det er bare 13 prosent som avslutter besøket her uten å klikke seg videre.

Fagsider

En ny inngang på forsiden er Finn fag. Denne ligger høyt på lista over de mest besøkte sidene på udir.no. Det ser altså ut til at vi har truffet et behov med disse nye fagsidene. Det er bra. Samtidig ser vi et forbedringspotensial her. Mange av de som går inn på en fagside klikker seg videre til læreplaner, men det er ikke så mange som klikker videre til andre ressurser for faget. Her ser du eksempel på en fagside:

Skjermdump fra nettside om norskfag som viser oppsett med menybokser

 

Hensikten med fagsidene er å samle alt om faget på ett sted, men mange bruker dem altså bare til å finne læreplaner. Vi har en antakelse om at det skyldes to ting. For det første er malverket slik at læreplaner tar store deler av skjermbildet. For det andre er ikke eksamensoppgavene avgrenset til bare det ene faget.

Vi vil prøve ut en ny mal hvor større deler av innholdet blir synlig uten at man må skrolle ned. Samtidig jobber vi med å integrere en database med tidligere eksamensoppgaver slik at man bare får oppgavene som er gitt i akkurat det faget man har klikket seg inn på. Er du en av alle dem som bruker fagsidene? Tror du i så fall et slikt grep ville vekket interessen din for mer enn læreplaner når du besøker fagsidene? Eller har du helt andre tanker rundt dette? Vi hører gjerne fra deg.

Prosessider

Nye udir.no har en egen mal for å vise innhold som kan deles inn i en prosess. Disse prosessidene ser ut til å fungere godt. Et eksempel på dette er sidene for å forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver. Siden er mye brukt og vi ser at tyngden av besøket flytter seg etter hvert som nasjonale prøver går inn i ulike faser.Varmekart som med fargene rødt, gult, grønt og blått viser hvor folk klikker på nettsiden

Varmekartet til venstre viser hvor flest klikker i perioden før prøven, mens varmekartet til høyre viser klikk en dag i gjennomføringsperioden. Rødt viser flest klikk, deretter gult, grønt og blått.

Tekniske feil

Vi har hatt problemer med æ, ø, og å på siden for å finne forskning og rapporter slik at søk ikke ga treff på titler med disse bokstavene hvis man brukte Internet Explorer. Feilen er nå rettet. Da vi konverterte rapportene fra gamle til nye nettsider, fikk en del av dem feil dato. Vi går igjennom alle rapportene og retter dette manuelt. Omtrent tre fjerdedeler er nå rettet og vi forventer å ha riktig dato på alle rapportene i løpet av oktober.

Da vi la om til nye udir.no fikk vi en del brutte lenker. Vi har rettet opp de viktigste av lenkene, men det gjenstår dessverre en del på sider som ikke har så mye besøk. Vi kjører daglige sjekker av antall brutte lenker og ser at det jevnt og trutt går nedover, men det tar nok noen uker til før vi er helt i mål her. Vi har også hatt problemer med at ikke alle funksjoner virket i alle nettlesere, men dette skal nå være rettet opp. Hvis du likevel opplever feil på udir.no, er vi veldig glade for å få beskjed.

Tilbakemeldinger

Har du innspill eller tilbakemeldinger om nettsiden? Legg gjerne igjen en kommentar under, eller send en e-post til redaksjon@udir.no.

Forrige innlegg Neste innlegg

2 Kommentarer

  • Reply Tove Elin Savland 22. februar 2017 at 15:17

    Hei

    Jeg har bare gode erfaringer med den nye nettsiden. God oversikt og enkel å navigere i. Min utfordring som avdelingsleder i Bergensskolen, er at filmer som blir lagt ut ikke er tekstet eller tegnspråktolket. Jeg har en del døve lærere i min stab og de kan ikke nyttiggjøre seg de flotte filmsnuttene. Er det muliheter med teksting av foredrag etc som legges ut?

  • Reply Kjersti Mikalsen 23. februar 2017 at 13:33

    Hei og takk for gode tilbakemeldinger! Vi er helt enige i at filmene bør tekstes. Det er dessverre en del av filmene vi allerede har lagt ut som ikke er tekstet, men vi skal gjøre vårt beste for å tekste nye filmer.

  • Legg igjen kommentar