Fagfornyelsen

KRLE

Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene KRLEgruppa har fått.

De fire første kjerneelementene ble sluppet løs noen få dager før Stortingsvalget og vi har ventet spent på høringsuttalelsene. Det har vært et stort engasjement.  Takknemlige, men også litt overveldet, har vi gått igjennom kommentarene. Vi har i tillegg til høringsuttalelsene fått innspill fra STL –Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, religionslærerforeningen og ulike student- og kollegagrupper.

De fleste innspillene vi har fått har behandlet utkastet vårt som det det er, et tidlig utkast. Og bra er det. Oppsummert kan vi si at mange er fornøyde, men at det også er en del kritiske innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Noen av innspillene gir helt konkrete forslag til formuleringer, andre innspill er mer å regne som filosofiske betraktninger om faget. I neste samling vil vi se spesielt på forholdet mellom utkastet til kjerneelementer og kunnskapsinnhold. Mange innspill har kommentert at kunnskapen mangler i kjerneelementene, og at punktene med innholdskomponenter er altfor omfattende. Det er vi enige i. Den vanskeligste jobben vi har er å begrense kjerneelementene slik at dybdelæring kan gjennomføres på bekostning av en altfor bred og detaljert tilnærming. I tillegg er det mange innspill fra ulike interessegrupper som ønsker mer vekt på deres spesifikke områder. Vi kommer til å ta disse med oss inn i diskusjonene, men kan nok ikke oppfylle alle gruppers ønsker. Da vil vi ende opp med utrolig mange kjerneelementer.

Et viktig punkt vi også skal se på i kommende samling er kritikken av at de eksistensielle perspektiver er fraværende i første utkast og at faget blir liggende for tett opp til samfunnsfag. Det er også verdt å merke seg innspillene om at vi bruker en del akademiske begreper og at de elementene som er foreslått så langt passer best for videregående opplæring. Grunnskolen skal med!

Vi vil takke for alle innspill så langt, og håper at mange vil følge oss videre i prosessen!

3 Kommentarer

 • Reply Vi har oppsummert innspillene – Udirbloggen 18. oktober 2017 at 08:39

  […] Les hele oppsummeringen fra KRL her […]

 • Reply Gjesteinnlegg 20. oktober 2017 at 08:50

  dette er en test.

 • linda
  Reply linda 20. oktober 2017 at 08:55

  Dette er en test

 • Legg igjen kommentar