IT - tjenester, Vurdering

Nytt system for administrasjon av eksamen og prøver

Utviklingen av et nytt system for administrasjon av eksamen og prøver er i gang.

Målet med prosjektet er at det nye prøveadministrative systemet skal gi alle i skolesektoren en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver. Vi vil at det nye systemet skal bidra til å fjerne tidstyver fra blant annet 3.500 sensorer som i løpet av en våreksamen skal rette og sette karakterer på 270.000 besvarelser.

Plan for fremdrift

Systemene for eksamen og prøver er omfattende, og de blir i praksis brukt hele året. Vi må derfor utvikle og lansere det nye systemet i flere etapper. Ferdig utviklede deler av systemet vil bli tatt i bruk så snart vi får til med hensyn til årshjulet for eksamen og prøver. Først når hele løsningen er lansert, vil vi kunne avvikle det eksisterende administrasjonssystemet og fullt ut innfri målene for prosjektet.  I praksis betyr det at dere som bruker PAS i en periode må forholde dere til både gammelt og nytt system.

Foreløpig er det ikke endelig avgjort når de ulike delene av systemet blir lansert. Vi informerer nærmere om fremdriften i prosjektet etter påske. Det som er klart nå, er at systemet skal bygges for å håndtere lokalt gitt eksamen i tillegg. Dette har ikke vært en del av det prøveadministrative systemet tidligere.

Tilpasset brukernes behov

For å få på plass et prøveadministrativt system som skal gi en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver, har flere ting falt på plass. Utdanningsdirektoratet har bemannet opp prosjektet internt, og det er i tillegg inngått avtale med ekstern leverandør. Disse er i full gang med utviklingsjobben.
I deres arbeid så langt har de lagt stor vekt på brukernes behov og arbeidssituasjon. Av den grunn har vi etablert brukergrupper med representanter fra Fylkesmannen og skoleeiere som jobber med eksamen og prøver. Brukergruppene opptrer med fullmakt fra Fylkesmannen og skoleeierne, og de vil vurdere om det som lages til det nye systemet fungerer godt for brukernes behov. I tillegg vil prosjektet gjennomføre tester av brukskvaliteten for hvert område. Det vil si at vi vil observere om det er enkelt for eksempelvis skoleadministratorer og sensorer å løse sine oppgaver i nye PAS.

Tilbakemeldinger

Dette gir et innblikk i hvordan det nye systemet vil se ut. Tror dere vi er på riktig vei?

Forsiden for sensorer

Sensorforside

Side for levering av honorarregninger

Honorar

Besvarelse – slik vil en besvarelse se ut

Slik vil en eksamensbesvarelse se ut i det nye PAS

 

 

 

Forrige innlegg Neste innlegg

7 Kommentarer

 • Reply Harald 15. mars 2015 at 12:07

  En tilsynelatende detalj, men med ekstremt store konsekvenser: Typografien som er valgt på besvarelsessiden fører at lesbarheten er 20-30% dårligere enn den behøver være! Hvis lange tekster skal leses på skjerm eller i verste fall skrives ut slik de ser ut på skjerm bør lesbarheten være optimal.

  Noen feil:
  * Brødtekst bør settes i en serif-font. Fonten som er valgt egner seg bare for overskrifter. Dette reduserer lesbarheten
  * mellomrom mellom linjer er mindre enn hva som er best å lese.
  * Antall ord pr linje er lenger enn optimalt. Når siden åpnes kan skremstørrelse hos brukeren detekteres og fontstørrelse kan settes til en ok standardstørrelse som siden kan justeres av brukeren.
  * «Last ned PDF» bør byttes ut med «Last ned», hvor brukeren kan få valg mellom EPUB (som er mer skjermlesevennlig) og PDF-formatet som er dårligere enn EPUB til det meste unntatt utveksling trykkoriginaler. Hvis UDIR vil ha full miljøvernscore, så legg til en «Send til lesebrett» som et tredje valg. Det ville gjort det svært enkelt å overføre besvarelser til enheter med e-blekk (som Kindle). Lærere som har lesebrett vil da kunne lese elektronisk på et medium som er like behagelig å lese på som papir noe som fjerner behov for utskrift.

  Anbefalt lesestoff:

  The Elements of Typographic Style Applied to the Web
  http://webtypography.net/toc/

 • Reply Per Kristian Larsen 17. mars 2015 at 15:44

  Takk for innspill. Dette er skisser tidlig i prosessen før design og grensesnitt er ferdig utviklet (for å vise funksjoner for sensor). Problemstillingene du reiser er vi kjent med og de tas hensyn til i utviklingen.

  Per Kristian Larsen
  prosjektleder

  • Reply Arne Blixhavn 27. mars 2015 at 14:55

   Det må jo være kandidatens besvarelse som vises her, med de gode og dårlige valgene han/hun har gjort når det gjelder typografi og layout. Hvis besvarelsen skal omformatteres og tilpasses det utstyret sensoren velger å bruke, innføres det bare en ny feilkilde, og sensor tvinges til å gjøre egne vurderinger av hva kandidaten har ment. Typografi og layout er en del av innholdet, og en del av besvarelsen i det øyeblikk den skal vurderes for evnen til å kommunisere.
   Spesielt i realfagene, hvor besvarelsen kan inneholde figurer (grafer, tabeller, tegninger) kan det bli kritisk hvis sensor – og ikke kandidaten – skal bestemme hvordan besvarelsen ser ut.
   Dagens løsning, hvor kandidaten produserer et dokument, med full kontroll over layout, og dette presenteres for sensor slik kandidaten ønsket det, må beholdes. Ellers må skolene undervise elevene i hvilke konsekvenser for presentasjonen deres valg av layout vil ha, gitt alle de alternative visningsmåtene sensor kan finne på å bruke, type «ikke bruk det tegneverktøyet med mer enn fire farger hvis du ser for deg at sensor konverterer til xxx-format for å lese besvarelsen din på et yyy-nettbrett med operativsystem versjon 999.»

 • Reply Per Kristian Larsen 7. april 2015 at 16:51

  Takk for innspill. Det er riktig at den ene skjermdumpen viser kandidatens besvarelse. Besvarelsen vil vises slik kandidaten har avlagt den. Systemet vil ikke endre på noe ved kandidatens besvarelse når den vises til sensor. Kvalitetene i dagens løsning (som ivaretar dette) vil bevares. Brukervennligheten for sensors arbeid i systemet vil derimot forbedres.

  Per Kristian Larsen
  prosjektleder

 • Reply Høsteksamen 2015 med nytt administrasjonssystem – #udirbeta 17. april 2015 at 08:56

  […] Utviklingen av et nytt system for administrasjon av eksamen og prøver er i full gang. Vårt mål med prosjektet er at det nye systemet skal gi alle i skolesektoren en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver. Det nye systemet skal også håndtere lokalt gitt eksamen, noe som ikke vært en del av administrasjonssystemet tidligere. […]

 • Reply Tor Andreas Dyrseth 9. september 2015 at 12:57

  Det er viktig at det nye prøveadministrasjonssystemet blir i stand til å håndtere innleveringer fra alle operativsystemer som er i bruk på eksaminandenes datamaskiner. Problemene med å bruke Safari (mac) i det gamle PGSA bør elimineres i den nye versjonen.

  • Reply Per Kristian Larsen 18. september 2015 at 08:50

   Hei Thomas. I første omgang er det PAS vi bygger på nytt. Vi følger opp med videreutvikling av PGSA. Vi tar med oss ditt innspill til det arbeidet.

  Legg igjen kommentar