Fagfornyelsen

Oppsummering av norsk for elever med samisk som 1. språk – andre innspillsrunde

Det kom ikke så mange tilbakemeldinger til kjerneelementene i Norsk for elever med samisk som 1. språk. For denne planen var det 1. utkast som ble publisert i oktober, og den inneholdt kun kjerneelementene tilpasset 4. årstrinn. Noen reagerte på at det ikke står uttrykt at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. Siden norsk er 2. språket for disse elevene – tenker vi i kjerneelementgruppa at dette er naturlig tidlig i opplæringsløpet. Senere skal de selvfølgelige lese og lytte til tekster på begge målformer. Noen utfordringer fremover i arbeidet med kjerneelementene blir å finne ut hvordan man kan skape rom for dybdelæring særlig på VGS, gitt det timetallet man har i faget. Dette krever prioriteringer, men også at vi ser faget i sammenheng med morsmålsfaget samisk.

Vi håper på mange gode og kritiske tilbakemeldinger i neste runde.

 

1 Kommentar

  • Reply Dette mener dere skal være det viktigste i fagene 28. november 2017 at 14:12

    […] I kjerneelementene i norsk for elever med samisk som 1. språk, har det vært noen innspill på at det ikke står at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. Noen utfordringer fremover i arbeidet med kjerneelementene blir å finne ut hvordan man kan skape rom for i videregående opplæring. Les oppsummeringen for elever med samisk som 1. språk […]

  • Legg igjen kommentar