udir.no

Nytt Utdanningsdirektorat i 2018

_POP5039_udir_fyrstikkalleenUtdanningsdirektoratet går et ekstra spennende nytt år i møte. Fra 1. januar 2018 fusjonerer direktoratet med Senter for IKT i utdanningen og blir direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Vi har høye ambisjoner for det nye Utdanningsdirektoratet. Vi skal som før jobbe for at barn og unge utvikler seg, lærer og trives. Vi skal også fortsette å jobbe for at ansatte i barnehager og skoler har den kompetansen de trenger for å fremme utvikling, læring og trivsel som er tilpasset barn og unges behov.

Men, vi skal fremover i mye større grad utnytte mulighetene digitalisering gir, både i arbeidet med læring og i administrative prosesser. For at vi skal lykkes med målene våre, må de digitale løsningene vi utvikler være basert på behovene til dere som bruker de ulike tjenestene våre. Det innebærer at vi må ha åpne og fleksible prosesser, med flittig involvering av dere som kjenner tjenestene våre best.

Fra og med 1. januar 2018 er vi 370 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Molde, Hamar og Tromsø. Svært mange av oss er pedagoger og ledere fra barnehager og skoler. Sammen med sosiologer, jurister, kommunikasjonsfolk og andre dyktige fagfolk skal vi alle som én jobbe for å støtte opp under og veilede i det viktige arbeidet som hver dag blir gjort i barnehager, skoler og lærebedrifter.

Ved inngangen til det nye året er vi klare til å brette opp ermene og ta fatt på nye og utfordrende oppgaver. Med felles mål i sikte skal vi gjøre vårt ytterste for at direktoratet skal være en relevant og viktig støttespiller for dere som hver dag gjør en uvurderlig jobb for våre barn og unge, som ustanselig jobber og engasjerer dere for gode og lærerike år gjennom hele utdanningsløpet.

Ha en riktig god jul og en velfortjent ferie, vi sees i 2018!

Vurdering

På tide å si farvel til sure fjes i skolen?

Foto: Tine Poppe

De færreste lærere ønsker å sette sure fjes på elevenes arbeider. Er det egentlig noe bedre å be elevene gjøre det selv?

To psykiatere og nå senest Steffen Handal i Utdanningsforbundet, har satt søkelyset på usunt stress og prestasjonspress hos elevene. De trekker fram egenvurdering i skolen som en av flere årsaker til stress. Handal peker på at noe av problemet kan ligge i regelverket. Det slår fast at elever skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen faglige utvikling og egen kompetanse.

Les hele saken

Fagfornyelsen

Hjelp – nå må vi prioritere

bilde_blogg_prioritere

Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene. Les hele saken

Fagfornyelsen, udir.no

Vi har oppsummert innspillene!

_POP4726_udir_maridalen«Hva skal være det viktigste i fagene?» spurte vi – og fikk inn 1200 svar. Nå har vi lest gjennom og startet refleksjonen rundt innspillene vi har fått.

Vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldingene og dette er til stor hjelp for oss. Denne uka har vi hatt en samling der innspillene vi har fått har vært et viktig bidrag for det videre arbeidet. Vi har fått tilbakemeldinger som viser at vi er på rett vei og synspunkter på ting vi må jobbe mer med.

Under har noen av faggruppene oppsummert tendensen i innspillene vi har fått inn. God lesing! Les hele saken

Fagfornyelsen

Tusen takk for innspillene!

Foto: Tine Poppe

Ingen tvil om at arbeidet med å fornye læreplanene i skolen engasjerer. Etter at vi delte de første skissene, har vi fått inn nærmere 1200 innspill på hva dere mener skal være det viktigste i fagene.

15 faggrupper  har siden før sommeren jobbet for  å komme fram til hva som skal være kjerneelementer i fagene. Etter at vi delte skissene og oppfordret alle med interesse for faget om å dele sin mening,  lot ikke responsen vente på seg. Norsk, Naturfag og Engelsk var de gruppene som mottok flest, men alle gruppene har fått noe å tygge på og ta med seg videre i prosessen.

Blant de som ønsket å dele sin mening var både kommuner, organisasjoner, skoler, universiteter, lærere og andre privatpersoner – for å nevne noen. Det er korte innspill, lange innspill, noen er enige med forslaget gruppa har publisert, andre er helt uenige. Noen ønsker å bygge videre på de kjerneelementene gruppa har skissert, noen har foreslått helt andre alternativer. Dette gir oss mye å reflektere over og ta tak i.

Hva skjer videre?

Vi er veldig glad for alle innspillene vi har fått, og er nå i gang med å lese alle tilbakemeldingene.
16. og 17. oktober skal vi ha en samling der vi  jobber videre med kjerneelementer. Her vil alle tilbakemeldingene fra dere være et viktig bidrag

Nå er vi gang med å oppsummere alle innspillene, så følg med på bloggen – vi deler det her.
For deg som er ekstra interessert, kan du lese alle de 1200 innspillene her.

Ny mulighet for å gi innspill

Etter samlingen i oktober vil vi igjen dele de videre utkastene med dere og åpne for nye innspill. Vi er både interessert i å høre fra dere som allerede har gitt innspill og fra dere som gikk glipp av denne runden.