udir.no

Seksualitet på timeplanen – skolen ut av komfortsonen

«Ja, det er jo slik at … he, he, eh, når dere kommer i puberteten så eh, skjer det ting …»

Vi får mange innspill fra ungdomsskoleelever som ønsker seg en annerledes og mer relevant seksualundervisning i skolen. Elever gremmes over lærere som motvillig er satt til å undervise elevene sine om seksualitet. Skal vi tro elevene, er det mer vanlig med knisende lærere enn knisende ungdomsskoleelever.

Vi synes det er veldig bra at elevene er interessert i, og ser verdien av, god seksualundervisning. Men hvis det er slik at vi bommer med seksualundervisning i skolen – hva gjør vi med det?

Hvordan er egentlig kvaliteten på seksualundervisning?

Seksualundervisning er et tema som dekkes i flere fag gjennom hele grunnskolen, men hvordan opplæringen gjennomføres bestemmer skolene selv. Vi vet derfor lite om hvordan skolene legger opp undervisningen.

Sammen med Helsedirektoratet skal vi nå kartlegge omfanget og kvaliteten på undervisningen. I løpet av våren skal elever, lærere, skoleledere og helsesøstre intervjues for å undersøke:

• om seksualundervisning i grunnskolen oppfyller målene for undervisningen?
• hva som avgjør om seksualundervisning gjennomføres i tråd med læreplanene, nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten og andre ressurser?
• om lærere og helsepersonell i skolehelsetjenesten har den nødvendige kompetansen?
• hvilke tiltak som bør iverksettes for å forbedre seksualundervisning?

Vi inviterer alle grunnskoler i Norge til å delta i undersøkelsen, og håper så mange som mulig kan dele sine erfaringer fra skolehverdagen. Alle skoler vil få tilsendt undersøkelsen per e-post i april.

Hva blir viktig i seksualundervisningen?

Seksualundervisning handler om mer enn graviditet, prevensjon og kjønnssykdommer. Spørsmål om grensesetting, kropp og identitet er opplagt en del av faget. Undervisningen skal også inkludere den positive seksualiteten, lyst og gi rom for nysgjerrighet. Elevene skal kunne stille spørsmål og få gode svar i alle fag. De skal ikke oppleve at lærerne er flaue og kvier seg for å undervise i temaer som angår seksualitet.

Av:
Marianne Løken – Marianne sitter i styringsgruppa for kartleggingen av seksualitetsundervisning i skolen.
Dag Johannes Sunde – Dag Johannes jobber blant annet med fornyelsen av fagene i skolen.
Forrige innlegg Neste innlegg

5 Kommentarer

 • Reply Jessica Lund 9. mars 2018 at 08:36

  Hei! På vår skole har vi uke sex, vi gjennomfører endel opplegg fra sexogpolitikk.no. Dette har vært gjort noen år og fra og med dette skoleåret inkluderte vi også 7.klasse. Svakheten med disse oppleggene er jo at ikke alle lærerne forbereder seg like mye til undervisninga, og at noen føler seg ubekvem med å ha denne type undervisning. Elevene synes det er veldig informative, nyttige og spennende opplegg.

 • Reply Oda S. 1. mars 2019 at 16:21

  Hva har blitt gjort siden denne artikkelen ble publisert?

  • Reply admin 14. mars 2019 at 14:03

   I 2018 gjorde Helsedirektoratet en kartlegging av hvordan seksualundervisningen i
   grunnskolen faktisk foregår. Både forskere, skoleledere, lærere, helsesøstre og elever fulgte kom med forslag om hvordan seksualundervisningen kan bli bedre. Denne kartleggingen var klar i desember 2018.

   Dette er to av rådene:
   1. Undervisning om seksualitet og kjønn bør være en sentral del av det tverrgående temaet «Folkehelse og livsmestring».
   2. Lærerne bør får et kompetanseløft som styrker dem i undervisningen om seksualitet og kjønn.

   Disse rådene tar vi med oss inn i arbeidet med nye læreplaner. Vi tar sikte på å legge nye læreplaner ut på høring 18. mars. Da kan alle si sin mening! Hilsen Are

 • Reply Anna S 14. mars 2019 at 10:54

  Hvor kan jeg se resultatene av undersøkelsen?

  • Reply admin 14. mars 2019 at 14:04

   Hei Anna! Se svaret til Oda overfor. Hilsen Are.

  Legg igjen kommentar