Innlegg med ordsky

Engelsk

Fagfornyelsen

Oppsummering av engelsk– andre innspillsrunde

Vi takker for alle innspill som har kommet! Vi leser alle kommentarer med stor interesse og gleder oss over at så mange følger oss og ser utviklingen fra første skisse. Med over 107 ulike uttalelser til engelsk jobber vi nå videre og prøver å flette inn tilbakemeldingene. Vi justerer skissen i tråd med mandatet vi har fått, føringene fra Utdanningsdirektoratet og alle gode innspill fra høringen.

Tilbakemeldingene tyder på at de fleste er rimelig godt fornøyde med den andre skissen, men bemerker at språket må forenkles og forbedres. Flere mener at kjerneelementet «Språklæring» bør prioriteres tydeligere, og noen ønsker at det integreres i kjerneelementet «Kommunikasjon og samhandling». Barneskoler ber om at kjerneelementene ikke må bli for omfattende, og minner om at timetallet på barnetrinnet er lavt.

Nå går vi inn i siste fase av arbeidet. Vi tar med oss alle innspill for å kunne prioritere innhold i faget slik at vi kan ferdigstille et forslag til kjerneelementer i engelsk.