Innlegg med ordsky

Kunst og håndverk

Fagfornyelsen

Estetikk i skolen

kreativHar det vakre og skjønne noe i fremtidens skole å gjøre?

Dannelsesoppdraget til skolen har alltid stått sterkt. Det sies at målet med dannelse (dannelse kommer av tyske Bildung) er at menneskets indre utvikling danner et bilde som blir et ideal å jobbe mot. Sagt på en annen måte er dannelse å utvikle en «rik og edel personlighet». En kan selvsagt føyse dette bort som pompøst og utdatert i sin formuleringer av de klassiske idealer. Likevel – hva og hvordan bør vi uttrykke hva elevene skal jobbe med for å styrke sin dannelse i et moderne samfunn?

En sentral side ved dannelse er kulturell bagasje, som musikk, kunst, dans og litteratur. Dette forstås som nødvendig ballast på elevenes dannelsesreise. Det er altså sentralt for å utvikle en helhetlig personlighet for barn og unge som skal ha sitt virke, og være en ressurs i samfunnet. De estetiske fagene musikk og kunst og håndverk, ja også norsk og mat og helse, sin egenart vil kjenne seg igjen i flere av klassiske idealer som dannelsesbegrepet omfatter. De fleste fagpersoner vil kanskje si at deres fag er et dannelsesfag. Det er et superlativ om faget som uttrykkes for å løfte fagets betydning i samfunnet. Dannelse er altså noe positivt! Samtidig har fagene som først og fremst uttrykker den estetiske delen av dannelsesbegrepet fått mindre plass i skolen.

Kanskje har det noe med hva elevene produserer i fagene å gjøre. Har ting noen verdi om man ikke umiddelbart kan se en fremtidig økonomisk gevinst? Elevene reflekterer, øver, lager og uttrykker produkter som har egenverdi. Elevene gjør, lever ut estetikk, de produserer for ettertankens del, uttrykker personlighet fordi det gir mening i seg selv, de øver for å bli bedre til å presentere noe vakkert og skjønt og personlig. Har dette noe i fremtidens skole å gjøre?

Kanskje er skjønnhet viktigere enn noen gang når vi står i en brytningstid der vi skal fornye fag for fremtiden? Hvilke rom for å utvikle elevenes indre Bildung ønsker vi å legge til rette for? Hvilke kreative rom, kulturell bagasje og muligheter vi gir elevene vil historien sannsynligvis bedømme oss på.

Det er et politisk uttalt ønske om at fagfornyelsen bedre skal inkludere estetiske uttrykksformer i morgendagens skole. Det er et løft som angår alle fag. Helhetlige dannede elever kan ikke måles etter fremtidig økonomisk gevinst alene, men også etter hvor mye skjønnhet de har produsert. Det er sikker human kapital. Den er gratis, men uvurderlig.

 

 

Fagfornyelsen

Oppsummering av kunst og håndverk – andre innspillsrunde

I kjerneelementgruppa for kunst og håndverk finleser vi nå alle innspill som har kommet inn, både til første og andre utkast til kjerneelementer i faget. Vi har ventet i spenning på de siste innspillene, så vi kunne gå i gang med siste runde i vår del av arbeidet med fagfornyelsen. Også denne gangen har vi fått inn mange konstruktive og nyttige innspill. Det som er den største utfordringen vår, er å finne hva som skal kuttes eller nedprioriteres. Vi har i all hovedsak fått innspill om forbedringer og tilføyelser i de 62 innspillene vi har fått.

Hvordan prioritere riktig og strengt

Vår prioritering å løfte frem arbeidet i verkstedene, har fått mange gode tilbakemeldinger også denne gangen. Men noen uttrykker en viss skepsis til om det er økonomi til dette i skole-Norge. Vi har igjen fått kritikk for at kunst og kulturhistorie får for lite plass i skissen vår. Vi må også tydeliggjøre hva vi vil ha frem om elevenes opplevelse og mulighet til å uttrykke seg gjennom faget. Vi skal jobbe på spreng med å formulere alt dette i det endelige utkastet.

Det gjenstår også en del arbeid for å sikre at det samiske innholdet i planen blir godt ivaretatt. Viktigheten av at alle elever i Norge bør ha kunnskaper om duodji, samisk kunst og kultur, blir understrekes av flere. Men vi må også åpne for inspirasjon fra andre kulturer, som er en naturlig del av landet vårt.

Arbeidet med fagfornyelsen er spennende og utfordrende. Det er mange hensyn å ta og viktige avgjørelser å treffe. Noe av det viktigste blir å prioritere riktig og strengt innenfor rammene for faget i grunnskolen, og å se fremover. Arbeidet har betydning for elevene våre mange år fremover i tid. Vi i kjerneelementgruppa er ydmyke deltakere i denne prosessen og vi hadde ikke kommet så langt uten den gode hjelpen fra alle som har sendt inn innspill underveis. Vi ruster oss nå for siste innspurt, før vi sender stafettpinnen videre til de som skal jobbe videre med fagplaner og kompetansemål.

Fagfornyelsen

Tilbake til verkstedene!

I kjerneelementgruppa for kunst og håndverk/duodji jobber vi på spreng for å finne de gode begrepene som kan løfte skolenes praksis i faget tilbake til verkstedene. Vi er samstemte om at dette er en av våre viktige oppdrag i fornyelsen av læreplanen i kunst og håndverk/duodji. Utfordringen vår er hvordan! Vi diskuterer om kjerneelementene skal formuleres som håndverksteknikker og bindes opp til spesifikke materialer som tre, tekstil og leire – eller om kjernen i faget er å utvikle håndlag og strategier i møte med et bredt spekter av materialer. Valget vi gjør her er med på å definere dybdelæringen i faget.

Les hele saken