Innlegg med ordsky

Naturfag

Fagfornyelsen

Hvilke elementer filtreres ut av naturfag-trakten?

naturfag

I kjerneelementgruppa for naturfag diskuteres det med stort engasjement! Alle har mye på hjertet, og medlemmene som er plukket ut brenner tydelig for faget sitt, for pedagogikk og for elevenes aller beste både i dagens og i framtidas skole. Det er en fryd å være med på dette arbeidet nettopp fordi alle har en framoverlent holdning og en tydelig indre «drive» for å bidra til at grunnlaget for de videre læreplanene skal tilpasses elevene og samfunnet de skal leve i. Det mest frydefulle er at alle er positive til hverandres syn og prioriteringer, og er villige til å høre på, og lære av andres kunnskap og erfaringer. Dette betyr at gruppa framstår som inkluderende og med stor takhøyde, noe som i sin tur er betryggende med tanke på det viktige resultatet vi skal ende opp med – Intet mindre enn en fastsettelse av hva som er det viktigste elevene fra 1. til 11. klasse skal mestre innenfor naturfag.

Les hele saken