Innlegg med ordsky

regelverkipraksis

Regelverk

Formålet med formålsparagrafen

Bilde gjennom en smijernsport til en skole

«Formålsparagrafen sitter i ryggmargen til lærerne mine!» Dette er et utsagn mange rektorer kommer med når jeg inviterer til diskusjon rundt skolens samfunnsoppdrag. Når jeg da spør om hvordan denne «ryggmargskompetansen» preger planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering er svarene ofte mer uklare.

Les hele saken