Innlegg med ordsky

Samfunnsfag

Fagfornyelsen

Hva er det egentlig samfunnsfaget ikke kan klare seg uten?

Skjermbilde

Samfunnsfag er et stort, viktig og alltid voksende fagområde. Dette har gjort arbeidet til oss i gruppen som jobber med kjerneelementene spesielt overveldende og komplisert. Å velge vekk innhold og lage formuleringer som er så tydelige at ingenting går tapt har vært vanskelig. Men etter to samlinger, har vi likevel kommet med en første skisse til hva kjerneelementer i samfunnsfag kan være.

Les hele saken