Innlegg med ordsky

Samisk

Fagfornyelsen

Språk, kultur og tradisjon

Det er ingen lett oppgave å skulle finne frem til og definere hva som er det viktigste og mest sentrale i et fag – eller hva som er kjernen i faget – men det er da engang det mandatet vi har fått fra Utdanningsdirektoratet. Vår kjerneelementgruppe skal se på både samisk som første- og andrespråk, men også finsk som andrespråk. Her på Utdanningsdirektoratets nettsider finner dere et førsteutkast til kjerneelementene for både disse fagene og andre fag. Jeg vil i dette blogginnlegget trekke fram noe av det som ble diskutert i samisk/finsk-gruppa.

Les hele saken