Innlegg med ordsky

Utdanningsvalg

Fagfornyelsen

Utdanningsvalg – for mestring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

utdanning

Utdanningsvalg er et interessant fag. Det skal, ifølge læreplanen, bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring. Valg av utdanning og yrke skal dermed være på den enkeltes premisser, samtidig som elevene skal utvikle en forståelse av hvorfor vi arbeider, og at det å være i arbeid er til det beste både for den enkelte og for samfunnet vi lever i.

Les hele saken