IT - tjenester, Regelverk

Vi hører

Akkurat nå har vi en høring ute om det skal være skolen eller foreldrene som skal bestemme om barna kan sykle til og fra skolen. På bare fem dager har over 250 stykker svart.

I 2009 var hele regelverket for vurdering på høring. Da fikk vi totalt 165 uttalelser, og jeg skrev denne lappen.postit

Hva har skjedd siden 2009? Hvorfor får vi så mange svar nå?

Vi tror det skyldes klart språk, en bevisst holdning og et splitter nytt system.

Kodenavn Høringssystemet

Fram til nylig var vi ganske trauste når vi sendte ut høringer. Vi skrev et notat, sendte det ut og fikk brev tilbake. Riktignok har vi forsøkt oss på moderne løsninger som svarskjema, men gjerne sånn at du måtte skrive ut notatet og ha det ved siden av deg, for å svare på skjemaet.

Vi vil jo gjerne ha mange og gode svar på høringene våre, derfor har vi fundert mye. Har vi fått svar på det vi egentlig trenger svar på? Får vi oppsummert og videreformidlet svarene riktig? Blir det en for høy terskel for å svare?

En del av løsningen ble et høringssystem. Der legger vi inn alle dokumentene et sted, som html og ikke som pdf. Vi legger inn svaralternativer i teksten. Systemet hjelper oss også med å lukke høringen når fristen har gått ut, og oppsummerer og arkiverer alle svarene. Systemet er veldig enkelt for oss – men like viktig, det er enkelt for de som skal svare.

Det skal være lett å forstå hva vi skriver

Siden 2009 har vi jobbet med klart språk i Utdanningsdirektoratet. Et av målene for arbeidet er at vi vil gjøre det enklere for barnehagelærere, lærere, elever og foreldre å sette seg inn i sentrale rettigheter.

I høringene våre skal det være lett å forstå hva vi spør om, og vi skal så godt vi kan beskrive konsekvenser av forslagene.

Regelverk er viktig

Til sist tror vi at endringene i regelverket for vurdering i 2009 har vært med på å gjøre enda flere oppmerksomme på at regelverk er viktig for hverdagen vår og får konsekvenser.

Det ser vi blant annet i nettstatistikken vår – mange leter etter informasjon om regelverk. Vi tror det også bidrar til at flere tar seg tid til å svare oss. Det setter vi stor pris på!

Har du brukt det nye høringssystemet vårt? Har du tips til hvordan høringene våre kan bli enda bedre? Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger.

Forrige innlegg Neste innlegg

Ingen kommentarer

Legg igjen kommentar