Fagfornyelsen

Vil du endre fagene i skolen?

Har du revet av deg håret i frustrasjon over at det er for mange kompetansemål i en læreplan? Eller fortvilet lurt på hvorfor livsmestring ikke er en del av dagens læreplaner? Lurer du på hvorfor ingen spør akkurat deg om hvordan kunst- og håndverksfaget bør se ut?

Din tid har kommet! Nå lurer vi nemlig på hva akkurat du, din skole, din organisasjon eller din kommune mener er det viktigste i skolefagene.

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper startet arbeidet med å se på hva som er de viktigste elementene i fagene – omtalt som kjerneelementer.

Gruppene har skrevet første utkast til kjerneelementer. Når du leser deres utkast, vil du nok kunne se at de både gleder seg til å få innspill – og syntes det er litt skummelt å dele sine utkast så tidlig i prosessen. Fordelen er at du kommer tidligere inn i arbeidet og kan bidra. Allerede nå gjøres det mange viktige prioriteringer!
Vi ønsker innspill på førsteutkastet til kjerneelementer. I oktober skal vi jobbe videre med blant annet relasjon til ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og andre fag, og har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i dine meninger.

Les utkast til kjerneelementer i de ulike fagene og gi oss innspill

Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av vinteren 2018.

Se presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på.

Ingen kommentarer

Legg igjen kommentar