Vurdering

Vurdering for profesjonsutvikling

To lærere snakker sammen

Vi har allerede vurdering for læring. Nå skal vi prøve ut vurdering for profesjonsutvikling i skolen.

Rundt 10 skoler har meldt seg på for å prøve ut hvordan de kan videreutvikle sin egen praksis gjennom bruk av tilbakemeldinger.  I tillegg til det gode vurderingsarbeidet de allerede gjør,  skal skolene jobbe systematisk med å ta i bruk informasjon fra fire kilder.

De fire kildene er:

 • elevenes tilbakemelding på læringssituasjonen
 • kollegaobservasjon og tilbakemelding
 • ledelsens observasjon og oppfølging
 • informasjon om elevens læring, danning og utvikling

Alle skolene som er med har diskutert ordningen i felleskap for å sikre at alle som deltar har tillit til metodene som brukes.

Formålet med vurdering for profesjonsutvikling

De fleste skoler bruker en eller flere av disse kildene for å finne ut hvordan de kan bli bedre.  Det er den systematiske bruken av alle fire kildene som vil kjennetegne vurdering for profesjonsutvikling. Målet er å bidra til å

 • videreutvikle skolen som lærende organisasjon
 • styrke lærernes profesjonelle utvikling
 • å virke positivt inn på elevenes læring og utvikling
 • styrke skolenes arbeid med kollegabasert vurdering

Hvis du vil lære mer om vurdering for profesjonsutvikling, kan du lese mer om bakgrunnen for ordningen i rapporten fra arbeidsgruppa (pdf). Vi har også utviklet en veileder om undervisningsvurdering som kan være nyttig i dette arbeidet.

Hva skjer etter utprøvingen?

Etter at utprøvingen er ferdig, skal vi systematisere erfaringene og presentere dem for Kunnskapsdepartementet og GNIST-partene, dvs. Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Pedagogstudentene, KS, Utdanningsforbundet og Norsk lektorlag.

Hva mener du?

Vi gleder oss til utprøvingen! Hva mener du om de fire metodene vi prøver ut?

Forrige innlegg Neste innlegg

2 Kommentarer

 • Reply Inger Langseth 9. november 2015 at 20:30

  Dersom dette er med på å styrke skolenes systematiske arbeid med analyser av datamateriale (bevis ) for å endre og utvikle profesjonsfaglige praksiser, så er dette et første skritt mot læringsanalyse.

 • Reply Barbara Wasson 12. november 2015 at 13:48

  Dette er bra! Passer godt med hva Cecilie Hansen og jeg har forsket på i et EU prosjektet NEXT-TELL om «Teacher Inquiry into Student Learning (TISL)». Vil gjerne hører mer!

 • Legg igjen kommentar