Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene arbeidslivsfaggruppa har fått.


Takk for alle innspill til første riss til kjerneelementer i arbeidslivsfag. Det som tydeligst går igjen i innspillene er et ønske om at arbeidslivsfag skal gi eleven en opplevelse av skaperglede, engasjement og utforskertrang. Det stiller vi oss bak. Faget må legge til rette for mestring og utfordringer på praktiske arenaer og bør oppmuntre til samarbeid med vgo, næringsliv og elevens hjem. Den kompetansen eleven får i arbeidslivsfag må være unik for faget slik at det blir et attraktivt fag som gir eleven en kompetanse som kan brukes inn i framtida. Tilbakemeldingene sier også oss at det må legges tydelig innhold i de begrepene som brukes i beskrivelsen av kjerneelementene. Det tar vi med oss videre. Vi håper at mange følger arbeidet vårt og engasjerer seg i neste innspillsrunde. Vi vil gjerne høre enda flere stemmer fra elever, praktiserende lærere, skoleeier og arbeidslivet for øvrig.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her