Mange har ønsker om hva som skal inn i læreplanene, men det er faktisk ikke plass til alt. Nå har vi laget et forslag til prioritering. Hva synes du? Kom med dine innspill!

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper jobbet med å se på hva som skal være det viktigste elevene skal lære. I september delte vi de aller første skissene til kjerneelementer. Vi fikk inn 1200 innspill, og mange kom med forslag til temaer som må være med. Det kom ikke like mange innspill til hva som ikke skal være en del av fagene.

Nå har vi kommet videre i arbeidet og trenger hjelp til å prioritere hva som skal være det aller viktigste i fagene. Det vil si selve kjernen i fagene.

Et av målene med å fornye fagene i skolen er at elevene skal lære mer i dybden. For å få til det kan vi ikke fortsette å fylle på innhold i fagene. Mange er enige i at det er på tide å rydde opp i fagene, men hva som skal være det viktigste vil det være uenigheter om.

Nå ønsker vi tilbakemelding på de nye skissene:

• Har faggruppen har kommet fram til en riktig prioritering?
• Hva mener du er de mest sentrale kjerneelementene i faget?
• Hvis du mener at andre kjerneelementer skal inn – hva mener du da skal tas ut?

Les utkast til kjerneelementer i de ulike fagene og gi oss innspill

Frist: Innen 10.november

Det vil også bli mulig å gi oss innspill til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Se presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på.

7 KOMMENTARER

 1. Det praktiske, skapende er det viktigste. Det er grunnlaget for refleksjon. Hvis ikke er jeg redd dette igjen blir et «Alt og ingenting»-fag fordi det gaper for høyt.

 2. Jeg er ikke fagutdannet innen musikk og pedagogikk, men jeg har stor glede av mangfoldet i samfunnet. For meg som for så mange andre er sang en viktig del i livet. Jeg snakker om sang i felleskap.

  Sangen representerer så mye.
  Man kan synge sammen på tross av språk, etnisitet, kjønn, legning, eller sosial status. Den er felleskapsdannende, stressnedsettende, kunnskapsfremmende. Den er historie, kultur og gir en økt produksjon av Oksytocin som også er kjent som «velvære-hormonet» fordi det også er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner.
  Man diskuterer nå vold i skolen, metalldetektorer, og bruk av overvåkingskameraer.. Mobbing er et vedvarende problem. Nettrolling og mye fokus på det upersonlige internettet, viser at vi lever i et samfunn hvor man har mistet mye av den daglige sosiale dialogen. Når både praksis og forskning viser at sang styrker felleskap, hjelper med integrering, får frem følelser, øker konsentrasjon og læreevne. Gir glede, mestring, og demper stress.

  Jeg mener at det burde legges inn et slag nå for å øke kunnskapsnivå på utdanning innen de kreative fagene. Det bør settes inn klare begrensinger på hva en time skal inneholde. Datatekniske ting er barna mer enn flinke nok til å lære seg selv på fritiden. Det de trenger å lære er vår felles kulturarv. Hvordan oppføre seg i felleskap, samhandle i tråd med verdier som ikke er konkuranssefremmende, men samhandlende. Hvordan man er tolerant. Inkluderende. Raus. Jeg mener at digatale, moderne uttrykkmåter bør vike for å fremme tradisjonell norsk kulturarv.

 3. Svein Kåre Haugen, rektor ved Steinkjer kulturskole har tidligere fremmet en tanke om å integrere Kulturskolen som en del av grunnskolen.
  Mulig dette er en idé som bør tas videre.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her