Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene kunst og håndverkgruppa har fått.

Dine tilbakemeldinger er viktige!

I kjerneelementgruppa for Kunst og håndverk/duodji ventet vi spent på innspillene på vårt første utkast til kjerneelementer for faget. I denne perioden gjennomførte vi en tur til Finnmark for å få bedre kjennskap til duodji. Vi besøkte skoler som representerte alle utdanningsnivåene fra grunnskole til høyskole, Sametinget og bedrifter. Det var to hektiske dager, som gav oss mange gode innspill og en bedre forståelse for duodji. Vi lærte spesielt at mange av grunnverdiene i doudji har stor overføringsverdi til kunst og håndverk. Her kan nevnes opplæringen i forhold til godt håndverk, viktigheten av materialinnhentingen og bearbeiding av materialer fra naturen og ikke minst at den samiske kulturen har et reflektert og godt syn i forhold til bærekraftig utvikling.

Utviklingen av kjerneelement er en samskapningsprosess, og vi valgte å lage et stramt førsteutkast blant annet for å få debattene i gang. Hele 63 innspill fikk vi fra store deler av landet. Disse kom fra enkelt personer, fra organisasjoner og fra institusjoner.

Vi fikk svært positive tilbakemeldinger på at vi forankrer fagets kjerneelementer til praktisk skapende arbeid i verkstedene. Men vi fikk spesielt kritikk for hvordan kunstneriske prosesser, tegning, estetiske erfaringer og refleksjon over samtiden og kunst- og kulturhistorisk kontekst er for nedtonet.  Tilbakemeldingene har vi tatt med oss i det videre arbeidet.

På samlingen som vi nettopp har gjennomført hadde gruppedeltakerne forberedt ulike oppsummeringer på forskjellige tema fra innspillene. Disse ble satt sammen, analysert og diskutert og mye ble tatt med inn i det videre arbeidet. Har vi etter innspillene tatt med for mye inn i planen igjen?

Har vi hørt på ønsket om å løfte frem kunsten? Vi har i alle fall laget et nytt forslag hvor vi ser på muligheter for nettopp dette. Det var flere som ytret ønske om en tydeligere prioritering av hvilke verksteder eller materialområder elevene skal arbeide med i grunnskolen. Dette har vi også arbeidet for å innlemme i det nye forslaget. Vi takker for hjelpa så langt!

Nå venter vi spent på nye innspill! Dette skal være en åpen prosess og vi ønsker derfor hjelp til å lage et best mulig kunst og håndverk/duodji fag for fremtidens skole. Vi håper så mange som mulig gir oss både bekreftelse på det som dere syns er bra, men også det som mangler. Fagfornyelsen skal føre til at det blir bedre tid til dybdelæring. Vi mottar gjerne forslag til andre begreper eller deler som kan kuttes eller nedtones. Vi oppfordrer spesielt de som skal arbeide etter planene om å reflektere over hva som skal til for at en ny plan gir en god og bedre praksis.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her