Tusen takk til alle dere som har prioritert å gi oss tilbakemelding på andre skisse av kjerneelementene i arbeidslivsfag. Tilbakemeldingene gir oss en bekreftelse på at vi er på riktig vei.  De innspillene som trekker fram andre kjerneelementer enn de vi har på papiret pr i dag, er enkeltstående innspill som vi likevel skal ta inn i våre vurderinger neste gang vi møtes. Vi har blant annet fått et konkret forslag om at «rolleforståelse som arbeidstaker og arbeidsgiver» bør være et eget kjerneelement. Det vil vi også se nærmere på.

Det er gledelig at kjerneelementet om teknologi blir positivt mottatt. Vi ser utfordringene med behov for ny kompetanse og rammefaktorer som utstyr eller å knytte kontakt med næringslivet. Samtidig vil kjerneelementet om teknologi være med å aktualisere og fornye slik at det avspeiler et bredere, framtidsrettet yrkesliv.

Rollene i arbeidslivet og partssamarbeidet er viktig. Det er gledelig at næringslivet med NHO ser fagets potensiale i sitt høringssvar. Entreprenørskap er et element i fagfornyelsen. Elevene bør lære om både å være arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Begge rollene innebærer komplekse sosiale forventninger i tillegg til fagspesifikk kompetanse.

Det er en målsetting at arbeidslivsfag skal være en praktisk opplæringsform. Det er derfor naturlig å prioritere en kjerne ut fra et praktisk fokus. Det vil vi fortsette med i vårt videre arbeid.

Igjen – takk for alle innspill. Vi håper dere som har svart og flere vil følge arbeidet med faget videre.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her