Vi har fått 137 innspill og det er flott å se at så mange engasjerer seg. Vi har fått mange gode innspill som vi nå arbeider videre med. Mange er positive til utkastet, men samtidig er det også mange konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.

Generelt kan man si at grunnskolene melder et ønske om å vektlegge det allmenndannende i naturfaget, mens videregående skoler legger større vekt på at naturfag skal forberede elevene til realfaglige programfag. Mange peker på at det er ønskelig med færre kjerneelementer, og en tydeligere tilknytning til naturfaget. Det er kommet inn mange ulike forslag til sammenslåinger og omformuleringer.

Flere viser bekymringer for at for eksempel elektrisitet, bølger, økologi, artslære og seksualitet ser ut til å mangle slik kjerneelementene ser ut nå. Alle disse tilbakemeldingene er lest nøye og er med inn i siste fase av arbeidet med å prioritere innholdet i faget, og i samkjøring med andre fag. Prioritering vil innebære at viktig fagstoff må tas ut. Reduksjon av omfanget etterlyses i flere av tilbakemeldingene, og i noen tilfeller er det også gitt forslag til hva som skal fjernes eller hva som bør inngå i andre fag som for eksempel mat og helse eller samfunnsfag.

1 kommentar

  1. […] Mange er positive til utkastet, men samtidig er det også mange konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer. Generelt kan man si at grunnskolene melder et ønske om å vektlegge det allmenndannende i naturfaget, mens videregående skoler legger større vekt på at naturfag skal forberede elevene til realfaglige programfag. Les hele oppsummeringen fra naturfag […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her