Tusen takk for innspill. Det er tydelig at utkastene har skapt engasjement.

Tilbakemeldingene vi har fått på utkastene reflekterer fagenes omfang slik de fremstår i LK06. Tilbakemeldingene treffer så sett rett i det spenningsfeltet vi jobber. Nesten alle temaer passer inn i samfunnsfagene. Nesten alle nye temaer som må inn i skolen kan gå inn i et «samfunnsfag». Samtidig er vårt oppdrag å komme med en tydelig prioritering på innhold slik at fagene kan legge til rette for dybdelæring. Vi har fått tilbakemeldinger som går på at vi har truffet godt med våre prioriteringer og vi har fått tilbakemeldinger som sier det motsatte. En del innspill etterspør en enda tydeligere innholdsprioritering. I tillegg har vi fått mange tilbakemeldinger på kjerneelementer som overlapper eller som fremstår som utydelige i den språkdrakten de nå har.

De sterkeste reaksjonene gruppa har fått går på at vi har nedprioritert naturgeografien i faget både i samfunnsfag grunnskole og geografi. Videre har det skapt en del reaksjoner at gruppa har nedprioritert privatøkonomi og at historiebevissthet er et eget kjerneelement også i grunnskolefaget. Gruppa ser dilemmaene ved slike prioriteringer og det er noe vi kommer til å diskutere videre på neste samling.

Når det gjelder de tre tverrfaglige temaene, som vi har valgt å ha som egne kjerneelement, har vi fått innspill på at det var et lurt grep mens andre innspill mener det grepet gjør at samfunnsfagene som egne fag blir litt borte. Samfunnsfagene består plutselig bare av tverrfaglig innhold koblet med samfunnsfaglige metoder. Her er det tydelig at vi må gjøre noen grep i det videre arbeidet.

Arbeidet med kjerneelementer er krevende. Vi i gruppa har diskutert hvordan vi kan og bør forstå hva et kjerneelement i faget er. Vi har diskutert ordlyd i de kjerneelementene vi har kommet frem til og vi har diskutert prioriteringer vi har gjort og kunne tenke oss å gjøre.

Ofte har vi i diskusjonene konkludert med at: vi har ikke tenkt ferdig, men tilbakemeldingene kan hjelpe oss videre. Det er gledelig å se at nettopp det har skjedd. Innspillene vi har mottatt hjelper oss i stor grad videre på veien frem mot at våre endelige utkast.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her