I løpet av noen måneder lanserer vi en ny informasjonsportal om mobbing for barn, unge og foreldre. Nå er testversjonen klar, og vi vil gjerne ha dine innspill.

Vi har allerede testet innholdet og portalen på barn og foreldre, men setter pris på alle innspill vi kan få, slik at vi kan gjøre viktige justeringer før vi går ordentlig på lufta.

Slik kan du gi innspill

Du kan gi tilbakemeldinger i kommentarfeltet under, eller sende oss en e-post: media@udir.no. Merk emnefeltet med «Portal om mobbing». Skriv gjerne hvor gammel du er.

Før du tar en titt, kan det være greit å vite hvilke retningslinjer vi har jobbet etter:

 • Vi skal skrive slik at en 10-åring forstår, men noe innhold er spesifikt rettet mot foreldre.
 • Vi skal skape trygghet og gi kunnskap som fører til handling.
 • Vi skal formidle informasjonen på en hjelpsom, empatisk og varm måte.

Gå til testversjonen av nullmobbing.no

En informasjonsside er ikke nok, sa du?

Helt enig! Det er mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole, blant annet de ansattes kompetanse til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing.

Les hvilke andre tiltak regjeringen ønsker å sette i gang.

Hvordan kom vi frem til hvilket innhold portalen skal ha?

Vi har jobbet med utgangspunkt i at det er målgruppenes behov som skal styre hvilket innhold vi skal ha på portalen. Derfor har vi snakket med en rekke organisasjoner og virksomheter som er i direkte kontakt med barn, unge og foreldre om mobbing:

 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Ung.no-redaksjonen
 • Elevorganisasjonen
 • Unge funksjonshemmede
 • Odinstiftelsen
 • Stopp mobbingen
 • Mobbing i skolen
 • Mobbeombudet i Buskerud

Vi har også snakket med barn og voksne som har stått i vanskelige mobbesituasjoner, eller som av andre årsaker har søkt informasjon om mobbing, læringsmiljø og rettigheter.

Listen kunne blitt mye lenger – det er flere andre organisasjoner og mennesker som har verdifulle erfaringer og ville hatt gode innspill. Dessverre har vi ikke hatt mulighet til å snakke med alle, men vi har erfart at innspillene fra organisasjon til organisasjon er nokså like.

Er det noe du reagerer på? Noe du savner? Gi oss en tilbakemelding.

10 KOMMENTARER

 1. Takk for innsyn i beta-versjonen. Siden er tydelig, den er lett å navigere i. Den har fokus på barnet som blir mobbet og minner derfor litt om Barneombudets sider. Et spørsmål er; hva vil siden gi som ikke BO gir i dag? Eller FUG?

  Brukervennlighet (og barn som målgruppe) kan gå ut over dybde i komplekse problemstillinger. Ser f.eks. listen over symptomer på mobbing; http://desk.udir.no/mobbing/nullmobbing/jeg-mistenker-at-barnet-mitt-blir-mobbet-hva-kan-jeg-se-etter/ Det er en relativt kort liste, som nok stemmer for mange, samtidig som det kan fremstå som en enkel fremstilling av noe som kan være mer komplekst. Denne kommentaren vil gjelde flere av temaene.

  Vår erfaring er at når mobbing rammer vil mange foresatte ha mye informasjon og går gjerne i dybden av problemstillingene. Vi kunne ønske oss mer faglig dybde.

  Mye av sidens informasjon finnes på nettet, det vi savner i dag er informasjon om mobbeprogrammene og verktøyene de ulike programmene tilbyr. Både VGS-elever og studenter kan være interessert i dette, og ofte vil opplyste foresatte spørre om skolens «verktøykasse». Det virker som ulike tilbyderene av mobbeprogram kan være restriktive med å publisere verktøyene, det mener vi er en ulempe i samarbeid mellom skole/hjem/myndigheter. Dette kunne vært en fin mulighet til å oppfordre fagmiljøene til deling.

  Den åpne prosessen dere har rundt utviklingen av portalen viser en fin tilnæring til mobbing og gir en positiv signaleffekt. Kanskje man kunne ta med denne holdningen videre og invitere til interaktivitet på siden? Det er sensitive tema med personvernhensyn, så det vil by på utfordringer, men er mulig og kan bli verdifullt.

  Det var noen umiddelbare tanker. Lykke til med ferdigstillelsen!

  • Tusen takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger, Irma! Vi tar dem med oss. Hilsen Marit

 2. Rent språklig kommentar:
  Hvorfor kalles det «informasjonsportal», eller enda værre «mobbeportal»? Tenåringer kaller neppe det å lese om noe på nettet for å «besøke en (informasjons-)portal»
  Nullmobbing.no ser mer ut som et vanlig nettsted enn en portal. Mange offentlige etater har utviklet et pussig stammespråk i omtale av alt som har med internett å gjøre, hvorav en av pussighetene er å kalle alle nettsteder for «portal», uansett hva slags nettsted det er.

  Bedre kall det et nettsted for hvordan bekjempe mobbing.

  • Helt enig, Harald! Dette er et nettsted – ikke en portal. Det stammer opprinnelig fra oppdraget vi har fått. Nettstedet kommer ikke til å hete noe med «portal». 🙂

 3. Eg reagerer på bildebruken under Hva er mobbing. Veldig få vgs-elevar som vil kjenne seg igjen/komfortabel med bamse og lite barn (sjølv om eg forstår symbolikken i det). Kunne kanskje vore noko å vurdere?

 4. Hovedinntrykket er at nettstedet gir omfattende god informasjon,men dette er informasjon som nok er tilgjengelig på flere nettsteder i dag. Det er vanskelig å se at informasjonen faktisk vil bidra til å ivareta de spørsmål og utfordringer som barn og foreldre har,iallefall basert på de henvendelser vi får. Noen ganske vanlige eksempler er:

  -Barnet er fortvilet,fordi det gang på gang har sagt ifra om mobbing,men blir fortalt at dette må du bare tåle.
  -Jente 14 år,utsatt for utestenging siden 3 klasse,nekter nå å gå på skolen,skolen har sendt bekymringsmelding til barnevernet pga fravær.
  -Nå har skolen fattet det 3 enkeltvedtaket,men ingenting forandrer seg,hva gjør jeg?

  Dette er bare 3 korte beskrivelser,lista kan gjøres veldig lang. Poenget mitt er at jeg savner gode og konkrete råd på hva foreldre og barn skal gjøre når skolen ikke følger opp,ikke tar konkrete henvendelser på alvor,bruker sitt objektive syn til å benekte mobbesaken,ikke har ressurser til å jobbe med individsaker,ikke har et tilgjengelig hjelpeapparat som kan ivareta psykisk helse,som faktisk blir utfordringen i svært mange mobbesaker.

  Tross at man ‘etter boka’ har en klageadgang,så er nok erfaringen at den klageadgangen i praksis ikke løser noen av utfordringene som påpekes her.

  Vi har som et eksempel skrevet en bekymringsmelding til en kommune vedrørende en skoles manglende oppfølging,varsling mm av mobbesaker som omhandler flere uavhengige elever. Dette ble selvsagt tatt på alvor,og skolesjefen fikk oppdraget med å undersøke sakene og gi oss tilbakemelding. Svaret var helt som forventet,man finner at skolen gjør alt etter de føringer og rutiner som kommunen har….Tross det har vi 7 barn som er ødelagt for resten av livet.

  Vi har anmeldt flere skoler til politiet for brudd på opplæringsloven,noen saker har blitt politietterforsket,men politiet har henlagt saken da dette ikke har støtte i straffelover,og selv riksadvokaten mener politiet ikke skal ha noen rolle i denne type saker,resultat: Ordfører gikk ut og sa,se der,vi har ikke gjort noe galt…..Men barnet,det var traumatisert for resten av livet,forsåvidt foreldrene også,da dem jo selvsagt opplevde å ikke bli trodd eller hørt.

  Vårt ønske er at et nytt nettsted skal tilby litt mer en hva som er generelt tilgjengelig pr i dag,da med vekt på å imøtekomme de utfordringer barn og foreldre faktisk opplever,sånn jeg har forsøkt å formidle her.

  • Tusen takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger, Tore! Vi har stor forståelse for at du savner råd om hva man skal gjøre når systemet svikter. Vi har snakket mye om dette, og det er ingen lett oppgave å gi generelle råd.

   Dette er en første utgave av nettsiden, og vi tar med oss tilbakemeldingene i det videre arbeidet – også når det gjelder udir.no og sidene som henvender seg til skoler, barnehager og deres eiere. For det er jo først og fremst disse som skal sørge for at elevene er trygge og ikke blir mobbet og plaget.

   En nettside med informasjon løser ikke alt, og vil uansett komme til kort i en konfliktfylt mobbesak. En nettside kan heller ikke svare på utfordringen med at medhold i en eventuell klage ikke følges opp. Her er vi avhengig av at andre virkemidler og tiltak virker godt. Regjeringen har varslet endringer i klageordningen, og vi kommer til å oppdatere nettsiden når disse trer i kraft. Vi har nå startet et arbeid med mål om å heve kompetansen til ansatte i skoler og barnehager når gjelder både forebygging, håndtering og oppfølging av mobbing.

 5. OdinStiftelsen har tittet gjennom nettsidene «Nullmobbing» og har følgende kommentarer:

  Mange av våre innvendinger til nettsidene dreier seg om de forhold vi bragte på banen under møtet 11. februar 2016 på Utdanningsdirektoratets kontor: Det er en utfordring at hver sak er unik og at mobbingens bestanddeler er tresidige – selve mobbingen, barnehagen/skolen og hjemmet. Fremfor å skille bestanddelene fra hverandre, tror OdinStiftelsen heller på å forene de tre i én informasjonskanal. Å trekke inn barnehage-/skoleperspektivet er nettopp der Utdanningsdirektoratet har sin styrke og kompetanse. Å gjøre barnehage- og skolesidene aktive og dynamiske har potensialet i seg til å kunne imøtekomme utviklingsbehovet i mobbesaker. Det er i barnehage og på skolen hovedproblemet ligger og det er der vi må ta tak!

  Som oversendt kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet, har vi eksemplifisert muligheten for mer åpenhet mellom hjem og skole samt å få til et engasjement fra skoler og personale. Dette kunne gjøre nettsidene langt mer nyttige enn de fremstår nå, ikke minst som aktiv bruks- og kildekanal, og dermed tilføre noe utover informasjonen flere andre organisasjoner gir på sine nettsider.

  Innholdsmessig skal vi ikke kommentere mye, men lurer på følgende:

  1. Hvor ligger problemet med mobbing?
  For Utdanningsdirektoratet må svaret være i barnehage og skole. Det er der det må tas tak og derfor så viktig at perspektivet trekkes inn i langt større grad enn det gjøres på nettsidene.

  2. Hvor er nettsidene proaktive?
  Løsninger er langt viktigere enn utredninger. Vår erfaring er at jo kortere og mer konsis en kan være i presentasjon av informasjon, løsninger og forslag, jo bedre.
  Her er det rom for langt flere løsninger enn det som presenteres, i tillegg til et langt mer konsist og direkte språk, samt oppdeling (for eksempel i alder).

  3. Hvordan bidrar nettsidene til prosessene som må til i institusjonene?
  Informasjon til hjelp i kompetanseutviklingen kan føre til raskere påvirkning og – forhåpentligvis – utvikling. Link til eksisterende nettsider hos Utdanningsdirektoratet bidrar, men her er det virkelig rom for mer. Potensialet til virkning av et slikt bidrag er stort, for eksempel slik vi tidligere har eksemplifisert.

  4. Er det hensiktsmessige løsninger som presenteres?
  Eksempeltekstene som gis gjenspeiler regelverket i den grad at den mer inntar et skoleperspektiv enn hjemmet, noe foresatte ikke vil være på jakt etter. Foreldre skal ikke trenge tilpasse seg byråkrati og skolen, men kjenne til relevante lover og regler. Det er skolen og byråkratiet som må tilpasse seg det uformelle og medmenneskelige.
  Løsninger er det, som nevnt ovenfor, rom for flere av.

  5. Hvem er nettsidene for – kun barneskolen og foresatte?
  En tøff utfordring i arbeidet mot mobbing er at elever ikke finner foresatte eller skolefolk relevante å be om hjelp fra. Det blir derfor også en utfordring i ferdigstillelsen av testversjonen. Språket og formen på nettsidene blir derfor viktig, om en ønsker å nå elever:
  – Tydeligere skille mellom barn- og voksensider.
  – Enkel, oversiktelig og med snarveier i layout.
  – Konsekvens i layout og språk.
  – Språket i testversjonen vil nok være for enkelt til at sidene blir relevante for ungdomsskole- eller videregående elever. Her kan det kanskje skilles, både språklig og tematisk?

  Slik OdinStiftelsen ser det, ligger imidlertid hovedutfordringen i at oppdragets spesifikasjon ikke imøtekommer behovet i det å avhjelpe mobbing. Uten et solid skoleperspektiv inn i nettsidene, et mer hensiktsmessig språk og dertil egnet tematisk inndeling, presentasjon av løsninger og forslag, vil siden tilby intet mer enn organisasjoner allerede gjør i dag. Det kan derfor synes som det er i oppdragets spesifikasjon en bør gjøre endringer og se til at Utdanningsdirektoratets solide kompetansefelt kommer mer til uttrykk.

  • Tusen takk for gode tilbakemeldinger! Vi tar med oss innspillene i den videre jobben. Her skal vi også se på hvordan vi kan heve kompetansen til ansatte i skoler og barnehager når det gjelder både forebygging, håndtering og oppfølging av mobbing, og forbedre innholdet vi har om mobbing, trivsel og læringsmiljø til ansatte i barnehager og skoler.

   Til spørsmålene deres:
   1 og 3: Barnehage og skole har ansvaret for at barn og unge har det bra når de er der. Vi tror denne nettsiden kan være en rendyrket hjelp for barn, unge og foreldre som trenger informasjon om mobbing og læringsmiljø.
   2 og 4. Kort og konsis informasjon er viktig. Send oss gjerne konkrete tips til hvor vi kan være kortere og hvor dere savner løsninger.
   5. Det blir viktig for oss å følge med på hvordan sidene treffer målgruppene, også de eldste elevene. Vi har også testet sidene på barn, unge og foreldre, og fått tilbakemeldinger om at språket fungerer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her