Har du revet av deg håret i frustrasjon over at det er for mange kompetansemål i en læreplan? Eller fortvilet lurt på hvorfor livsmestring ikke er en del av dagens læreplaner? Lurer du på hvorfor ingen spør akkurat deg om hvordan kunst- og håndverksfaget bør se ut?

Din tid har kommet! Nå lurer vi nemlig på hva akkurat du, din skole, din organisasjon eller din kommune mener er det viktigste i skolefagene.

I arbeidet med å fornye fagene i skolen, har 15 faggrupper startet arbeidet med å se på hva som er de viktigste elementene i fagene – omtalt som kjerneelementer.

Gruppene har skrevet første utkast til kjerneelementer. Når du leser deres utkast, vil du nok kunne se at de både gleder seg til å få innspill – og syntes det er litt skummelt å dele sine utkast så tidlig i prosessen. Fordelen er at du kommer tidligere inn i arbeidet og kan bidra. Allerede nå gjøres det mange viktige prioriteringer!
Vi ønsker innspill på førsteutkastet til kjerneelementer. I oktober skal vi jobbe videre med blant annet relasjon til ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og andre fag, og har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i dine meninger.

Les utkast til kjerneelementer i de ulike fagene og gi oss innspill

Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av vinteren 2018.

Se presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her